ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΛΛΑΓΩΝ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Θα γίνεται αποδεκτή μόνο η αλλαγή των προϊόντων που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση στην αρχική τους συσκευασία με πλήρες περιεχόμενο και εφόσον θα συνοδεύονται από το ειδικό παραστατικό αλλαγής ή την απόδειξη αγοράς.

Για οποιοδήποτε προϊόν που θα έχει υποστεί ζημιές, έχει ανοιχτεί, έχει χρησιμοποιηθεί ή του οποίου η συσκευασία θα έχει υποστεί φθορές, δε θα γίνεται δεκτή η αλλαγή.

Παρακαλώ, σημειώστε ότι τα έξοδα μεταφοράς εμπίπτουν στον πελάτη κατά την αποστολή του προϊόντος (το προϊόν αποστέλλεται με ευθύνη του πελάτη).

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή πραγματοποιείται υπ’ ευθύνη του Πελάτη.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Θα γίνεται αποδεκτή μόνο η επιστροφή προϊόντων και αντικατάσταση αυτών λόγω προβληματικής συσκευασίας, αλλοιωμένου προϊόντος ή σε περίπτωση καταστροφής λόγω μεταφοράς αφού σταλεί ενημέρωση και φωτογραφία στο email:

infο@avgerinoscosmetics.gr

Η επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από το ειδικό παραστατικό αλλαγής ή την απόδειξη αγοράς.

Παρακαλώ, σημειώστε ότι τα έξοδα μεταφοράς εμπίπτουν πρωτίστως στον πελάτη κατά την αποστολή του προϊόντος και επιστρέφονται σε αυτόν μετά τον έλεγχο του και εφόσον επιβεβαιωθεί η προβληματική του φύση, σε ΙΒΑΝ που θα υποδείξει ο ίδιος πελάτης και μόνο.

Αν τα προϊόντα οφείλουν να επιστραφούν, θα πρέπει να αποσταλούν εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στην εξής διεύθυνση:

AVGERINOS COSMETICS, Γυμνασίου 24, Νέα Ιωνία, 14233, Αθήνα, τηλ. 2102796238

Have no product in the cart!
0